Loa tuyên truyền phòng chống tội phạm phát huy tác dụng dịp Tết

Loa tuyên truyền phòng chống tội phạm đã phát huy hiệu quả tích cực tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Loa tuyên truyền phòng chống tội phạm đã phát huy hiệu quả tích cực tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Loa tuyên truyền phòng chống tội phạm đã phát huy hiệu quả tích cực tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top