Lo ngại phân hạng giáo viên ảnh hưởng sự tôn nghiêm của nhà giáo

Việc phân hạng giáo viên đang gây ra lo ngại có thể ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà giáo. Ảnh: Hưng Thơ
Việc phân hạng giáo viên đang gây ra lo ngại có thể ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà giáo. Ảnh: Hưng Thơ
Việc phân hạng giáo viên đang gây ra lo ngại có thể ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nhà giáo. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top