Lo ngại COVID-19, hơn 20% khách hủy tour du lịch đến Đà Nẵng

Lo ngại dịch COVID-19, nhiều đoàn hủy tour du lịch đến Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lo ngại dịch COVID-19, nhiều đoàn hủy tour du lịch đến Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lo ngại dịch COVID-19, nhiều đoàn hủy tour du lịch đến Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top