Lo ngại COVID-19, Đà Nẵng dừng các hoạt động văn hóa trong dịp lễ 30.4-1.5

Lo ngại COVID-19, Đà Nẵng dừng các hoạt động văn hóa trong dịp lễ. Ảnh: Hữu Long
Lo ngại COVID-19, Đà Nẵng dừng các hoạt động văn hóa trong dịp lễ. Ảnh: Hữu Long
Lo ngại COVID-19, Đà Nẵng dừng các hoạt động văn hóa trong dịp lễ. Ảnh: Hữu Long
Lên top