Lố bịch những clip diễn cảnh nhiễm virus Corona đùa cợt câu view!

Hình ảnh đóng giả bệnh nhân bị nhiễm virus Corona trong một clip trên YouTube nhằm đùa cợt và câu views.
Hình ảnh đóng giả bệnh nhân bị nhiễm virus Corona trong một clip trên YouTube nhằm đùa cợt và câu views.
Hình ảnh đóng giả bệnh nhân bị nhiễm virus Corona trong một clip trên YouTube nhằm đùa cợt và câu views.
Lên top