Livestream hiện trường vây ráp Tuấn “khỉ” có bị xem là hành vi vi phạm?

Livestream tại hiện trường vây bắt Tuấn "khỉ" ngay cả trong đêm tối. Ảnh cắt từ clip.
Livestream tại hiện trường vây bắt Tuấn "khỉ" ngay cả trong đêm tối. Ảnh cắt từ clip.
Livestream tại hiện trường vây bắt Tuấn "khỉ" ngay cả trong đêm tối. Ảnh cắt từ clip.
Lên top