Lĩnh vực công nghệ ưu tiên: Nhà nước cần đặt hàng cụ thể!

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt gặp gỡ đại diện các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: www.most.gov.vn
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt gặp gỡ đại diện các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: www.most.gov.vn
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt gặp gỡ đại diện các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: www.most.gov.vn
Lên top