Liên tiếp xảy ra các vụ xâm hại trẻ em: Phải ngăn ngừa tội ác man rợ

Nghi can Lương Tấn Bửu bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm, dâm ô trẻ em.
Nghi can Lương Tấn Bửu bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm, dâm ô trẻ em.
Nghi can Lương Tấn Bửu bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm, dâm ô trẻ em.
Lên top