Liên tiếp sự cố cây xanh bật gốc: Lỗi do cây, hay lỗi do cách trồng?

Đốn hạ cây xà cừ tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Đốn hạ cây xà cừ tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Đốn hạ cây xà cừ tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top