Liên tiếp phao tin giả mạo liên quan dịch COVID-19, cần phải "học nói"

Văn bản giả mạo lịch học tại Lâm Đồng. Ảnh: L.Đ
Văn bản giả mạo lịch học tại Lâm Đồng. Ảnh: L.Đ
Văn bản giả mạo lịch học tại Lâm Đồng. Ảnh: L.Đ
Lên top