Liên tiếp những vụ cuồng ghen, đoạt mạng bạn gái rồi tự tử

Trong 2 ngày đầu tháng 4 đã xảy 3 vụ mất mạng oan vì trót yêu phải kẻ "cuồng tình".
Trong 2 ngày đầu tháng 4 đã xảy 3 vụ mất mạng oan vì trót yêu phải kẻ "cuồng tình".
Trong 2 ngày đầu tháng 4 đã xảy 3 vụ mất mạng oan vì trót yêu phải kẻ "cuồng tình".
Lên top