Liên tiếp cả chục vụ app tiền ảo đa cấp, sàn đầu tư lừa đảo vỡ lở, do đâu?

App đầu tư đa cấp Bounty lừa đảo người chơi. Ảnh: TL.
App đầu tư đa cấp Bounty lừa đảo người chơi. Ảnh: TL.
App đầu tư đa cấp Bounty lừa đảo người chơi. Ảnh: TL.
Lên top