Lẽ phải sẽ được bảo vệ bởi những người cương trực như anh Trịnh Văn Khoa

Lên top