Lề đường bị xả rác, bốc mùi

Rác đổ tràn lan. Ảnh Thạch Bích Ngọc.
Rác đổ tràn lan. Ảnh Thạch Bích Ngọc.
Rác đổ tràn lan. Ảnh Thạch Bích Ngọc.
Lên top