Lấy rác thải xây dựng để đắp sạt lở bờ sông Hương

Đơn vị chủ quản lấy rác thải xây dựng để đắp vào những đoạn bị sạt lở ở bờ Bắc sông Hương. Ảnh: P. Đạt.
Đơn vị chủ quản lấy rác thải xây dựng để đắp vào những đoạn bị sạt lở ở bờ Bắc sông Hương. Ảnh: P. Đạt.
Đơn vị chủ quản lấy rác thải xây dựng để đắp vào những đoạn bị sạt lở ở bờ Bắc sông Hương. Ảnh: P. Đạt.
Lên top