Lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người, bị xử lý thế nào?

Khoanh vùng phòng dịch khu vực có nhóm truyền giáo Phục Hưng hoạt động. Ảnh: Anh Tú
Khoanh vùng phòng dịch khu vực có nhóm truyền giáo Phục Hưng hoạt động. Ảnh: Anh Tú
Khoanh vùng phòng dịch khu vực có nhóm truyền giáo Phục Hưng hoạt động. Ảnh: Anh Tú
Lên top