Lập lờ "đánh lận con đen": Bảo hiểm xe máy siêu rẻ tràn xuống đường

Bảo hiểm xe máy siêu rẻ tràn xuống đường Xa lộ Hà Nội (Quận 2), ảnh chụp ngày 25.3. Ảnh: Minh Khang
Bảo hiểm xe máy siêu rẻ tràn xuống đường Xa lộ Hà Nội (Quận 2), ảnh chụp ngày 25.3. Ảnh: Minh Khang
Bảo hiểm xe máy siêu rẻ tràn xuống đường Xa lộ Hà Nội (Quận 2), ảnh chụp ngày 25.3. Ảnh: Minh Khang
Lên top