Lắp đặt dụng cụ thể dục trong công viên cẩu thả

Xà đôi sau khi được di dời và lắp đặt ở vị trí mới trong Công viên Tao Đàn bị nghiêng lệch và rung lắc. Ảnh: Thế Lâm.
Xà đôi sau khi được di dời và lắp đặt ở vị trí mới trong Công viên Tao Đàn bị nghiêng lệch và rung lắc. Ảnh: Thế Lâm.
Xà đôi sau khi được di dời và lắp đặt ở vị trí mới trong Công viên Tao Đàn bị nghiêng lệch và rung lắc. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top