Lao động hồi hương, không thể chỉ chờ nghe tâm tư họ ở phiên chợ việc làm

Cần có những cuộc tổng điều tra xã hội học về thực trạng lao động các tỉnh miền Trung hồi hương. Ảnh: Tường Minh
Cần có những cuộc tổng điều tra xã hội học về thực trạng lao động các tỉnh miền Trung hồi hương. Ảnh: Tường Minh
Cần có những cuộc tổng điều tra xã hội học về thực trạng lao động các tỉnh miền Trung hồi hương. Ảnh: Tường Minh
Lên top