Lào Cai: Khuất tất trong đấu giá tài sản cho thuê của nhà nước

Khu vực bán hàng miễn thuế tại Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: PV
Khu vực bán hàng miễn thuế tại Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: PV
Khu vực bán hàng miễn thuế tại Nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM