Lào Cai: Dân “kẹt cứng” giữa 2 đại dự án, giám đốc xin… bỏ qua cho nhà thầu

Ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Lào Cai.
Ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Lào Cai.
Ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Lào Cai.
Lên top