Lấn chiếm hàng ngàn m2 ao cá do dân hiến đất: Lãnh đạo xã cũng "thấy vô lý"

Lên top