Lấn chiếm đất công ở xã Hữu Hòa (Thanh Trì- Hà Nội): Chính quyền nói gì?

Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài. Ảnh Phan Anh.
Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài. Ảnh Phan Anh.
Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài. Ảnh Phan Anh.
Lên top