Làm từ thiện cũng phải đúng cách

Đối tượng trục lợi từ thiện bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng trục lợi từ thiện bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng trục lợi từ thiện bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top