Làm thủ tục CCCD gắn chíp ở quận khác ghi trên sổ hộ khẩu được không?

Lên top