Lạm thu đầu năm, Ban đại diện cha mẹ học sinh có phải là “tội đồ”?

Tiền trường đầu năm trở thành gánh nặng cho nhiều phụ huynh. Ảnh: QĐ
Tiền trường đầu năm trở thành gánh nặng cho nhiều phụ huynh. Ảnh: QĐ