Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Làm thế nào để điểm ưu tiên không còn là gánh nặng?

Ảnh: Vương Trần.
Ảnh: Vương Trần.