Làm thế nào để có được lý lịch tư pháp trong thời điểm giãn cách ở TPHCM?

Việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ qua đường bưu điện thay vì trực tiếp. Ảnh: LĐO minh họa
Việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ qua đường bưu điện thay vì trực tiếp. Ảnh: LĐO minh họa
Việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ qua đường bưu điện thay vì trực tiếp. Ảnh: LĐO minh họa
Lên top