Làm thế nào để chuyển tiền được khi đã đổi chứng minh nhân dân?

Khi đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, người dân nên xin cấp giấy xác nhận đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân và giữ lại chứng minh nhân dân đã bị cắt góc để thuận tiện cho các giao dịch. Ảnh Hải Nguyễn
Khi đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, người dân nên xin cấp giấy xác nhận đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân và giữ lại chứng minh nhân dân đã bị cắt góc để thuận tiện cho các giao dịch. Ảnh Hải Nguyễn
Khi đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, người dân nên xin cấp giấy xác nhận đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân và giữ lại chứng minh nhân dân đã bị cắt góc để thuận tiện cho các giao dịch. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top