Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú được không?

Lên top