Làm rõ thông tin vụ chi tiền chạy chứng chỉ hành nghề y tế tại Đắk Lắk

BVĐK Tây Nguyên đã hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho nhiều cá nhân. Ảnh: Hữu Long
BVĐK Tây Nguyên đã hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho nhiều cá nhân. Ảnh: Hữu Long
BVĐK Tây Nguyên đã hợp thức hóa hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho nhiều cá nhân. Ảnh: Hữu Long
Lên top