Làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt sau cơn mưa lớn ở Hòa Bình

Số lượng lớn cá ngoài tự nhiên tại huyện Cao Phong (Hòa Bình) bị chết do dò dỉ hóa chất từ công ty khai thác quặng đồng. Ảnh: Trần Trọng.
Số lượng lớn cá ngoài tự nhiên tại huyện Cao Phong (Hòa Bình) bị chết do dò dỉ hóa chất từ công ty khai thác quặng đồng. Ảnh: Trần Trọng.
Số lượng lớn cá ngoài tự nhiên tại huyện Cao Phong (Hòa Bình) bị chết do dò dỉ hóa chất từ công ty khai thác quặng đồng. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top