Làm khu dân cư kiểu mẫu, trẻ em, người già cũng phải đóng góp

Người dân bức xúc trước việc huy động đóng góp của thôn.
Người dân bức xúc trước việc huy động đóng góp của thôn.
Người dân bức xúc trước việc huy động đóng góp của thôn.
Lên top