Làm gì để ngăn học sinh bỏ học sau Tết?

Nhiều địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Nhiều địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Nhiều địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Minh Ánh
Lên top