Làm CMND từ 12.1.2020 có bắt buộc đổi sang căn cước công dân không?

Lên top