Lái đò tại các khu du lịch ở Ninh Bình trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ

Hàng nghìn lái đò ở các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ từ Chính phủ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lái đò ở các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ từ Chính phủ. Ảnh: NT
Hàng nghìn lái đò ở các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ từ Chính phủ. Ảnh: NT
Lên top