Lá dừa “mọc” trên mặt đường quốc lộ

Người dân báo nguy hiểm trên Quốc lộ 50 bằng... lá dừa. Ảnh: K.Q
Người dân báo nguy hiểm trên Quốc lộ 50 bằng... lá dừa. Ảnh: K.Q
Người dân báo nguy hiểm trên Quốc lộ 50 bằng... lá dừa. Ảnh: K.Q
Lên top