Ký ức về Tết Đoan Ngọ thuở ấu thơ

Nhuộm móng tay là một trong những phong tục của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: XT
Nhuộm móng tay là một trong những phong tục của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: XT
Nhuộm móng tay là một trong những phong tục của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ảnh: XT
Lên top