Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng ém quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy - nơi xảy ra việc ém tiền hộ nghèo và phần quà của học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy - nơi xảy ra việc ém tiền hộ nghèo và phần quà của học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy - nơi xảy ra việc ém tiền hộ nghèo và phần quà của học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top