Kỷ luât cán bộ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh: Cương quyết, kịp thời

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.