Kỳ lạ ở Thanh Hóa: Cho phép xây ở Quảng Tâm - thu hồi đất ở... Quảng Tân!

Hơn 10ha “bờ xôi ruộng mật” của nông dân xã Quảng Tân đã thành khu đô thị của Cty Đông Á.
Hơn 10ha “bờ xôi ruộng mật” của nông dân xã Quảng Tân đã thành khu đô thị của Cty Đông Á.
Hơn 10ha “bờ xôi ruộng mật” của nông dân xã Quảng Tân đã thành khu đô thị của Cty Đông Á.
Lên top