Ký hợp đồng lao động với người dưới 13 tuổi có cần cơ quan nào đồng ý?

Chỉ được sử dụng người lao động dưới 13 tuổi khi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý. Ảnh: Laodong.vn
Chỉ được sử dụng người lao động dưới 13 tuổi khi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý. Ảnh: Laodong.vn
Chỉ được sử dụng người lao động dưới 13 tuổi khi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý. Ảnh: Laodong.vn
Lên top