Kỷ cương và hành động: Thông điệp đầu năm mới của tỉnh Thanh Hoá

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thị sát, chỉ đạo thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 9.1. Ảnh: M.H
Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thị sát, chỉ đạo thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 9.1. Ảnh: M.H
Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thị sát, chỉ đạo thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 9.1. Ảnh: M.H
Lên top