Kỳ bí người phụ nữ có… râu cằm rất dài ở hồ Lăk

Người phụ nữ có râu cằm (bên phải). Ảnh: Tường Minh chụp lại
Người phụ nữ có râu cằm (bên phải). Ảnh: Tường Minh chụp lại
Người phụ nữ có râu cằm (bên phải). Ảnh: Tường Minh chụp lại
Lên top