Kỳ án "buôn lậu gỗ trắc": Tiếp tục kiến nghị giám sát về dấu hiệu oan sai

Bị cáo Dung, Liệu và 2 cán bộ Hải quan (từ phải sang) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.
Bị cáo Dung, Liệu và 2 cán bộ Hải quan (từ phải sang) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.
Bị cáo Dung, Liệu và 2 cán bộ Hải quan (từ phải sang) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top