Kit test virus SARS-CoV-2: Nơi tập hợp chất xám, sự chung sức chung lòng

Bộ Kit do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phát triển, sản xuất (nguồn: www.most.gov.vn).
Bộ Kit do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phát triển, sản xuất (nguồn: www.most.gov.vn).
Bộ Kit do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phát triển, sản xuất (nguồn: www.most.gov.vn).
Lên top