Kiệt sức ở tâm dịch, nhân viên 115 Đà Nẵng vẫn quyết "không ngã quỵ"

10 ngày chống dịch căng thẳng, nhân viên 115 Đà Nẵng kiệt sức. Ảnh: 115 Đà Nẵng
10 ngày chống dịch căng thẳng, nhân viên 115 Đà Nẵng kiệt sức. Ảnh: 115 Đà Nẵng
10 ngày chống dịch căng thẳng, nhân viên 115 Đà Nẵng kiệt sức. Ảnh: 115 Đà Nẵng
Lên top