Kiến nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Nhiều ý kiến cho rằng sửa đổi quy định chế độ làm việc, định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến cho rằng sửa đổi quy định chế độ làm việc, định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến cho rằng sửa đổi quy định chế độ làm việc, định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top