Kiến nghị chính sách, chế độ cho giáo viên mầm non

Bộ GDĐT cho biết bảng lương theo vị trí việc làm mới đã chú ý tới việc cải thiện chính sách tiền lương giáo viên mầm non. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT cho biết bảng lương theo vị trí việc làm mới đã chú ý tới việc cải thiện chính sách tiền lương giáo viên mầm non. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT cho biết bảng lương theo vị trí việc làm mới đã chú ý tới việc cải thiện chính sách tiền lương giáo viên mầm non. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top