Kiên Giang: Xuyên đêm cấp căn cước công dân khu vực biên giới, biển đảo

Người dân đến làm CCCD ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) vào buổi tối. Ảnh: PV
Người dân đến làm CCCD ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) vào buổi tối. Ảnh: PV
Người dân đến làm CCCD ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) vào buổi tối. Ảnh: PV
Lên top